Tennis Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
15,814 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hey, zou je me de URL van de VTV Flash eens kunnen geven? Ik kan - door een fout op mijn computer - bepaalde sites niet meer bekijken, waaronder sanexwtatour.com & vtv.be ..<br />'k Denk dat je met je rechtermuisknop op VTV Flash moet drukken en dan bij Eigenschappen de URL kopiëren.

Merci
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top