Tennis Forum banner

1 - 20 of 87 Posts

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #1
Ranking as of August 4, 2008


National Ranking/Name/(wta ranking)


1.BONDARENKO, ALONA (30)
2.BONDARENKO, KATERYNA (42)
3.KORYTTSEVA, MARIYA (54)
4.PEREBIYNIS, TATIANA (76)
5.VAKULENKO, JULIA (84)
6.SAVCHUK, OLGA (126)
7.FEDAK, YULIANA (131)
8.KUTUZOVA, VIKTORIYA (141)
9.LYUBTSOVA, OXANA (150)
10.LUZHANSKA, TETIANA (166)
11.SAVRANSKA, YEVGENIA (195)
12.BEYGELZIMER, YULIYA (269)
13.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA (284)
14.KAPSHAY, VERONIKA (307)
15.KOSYK, GALYNA (330)
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #2
Ranking as of October 4, 2008


National Ranking/Name/(wta ranking)


1.BONDARENKO, ALONA (33)/--/-3
2.BONDARENKO, KATERYNA (61)/--/-19
3.KORYTTSEVA, MARIYA (66)/--/-12

4.PEREBIYNIS, TATIANA (73)/--/+3
5.SAVCHUK, OLGA (110)/+1/+16
6.VAKULENKO, JULIA (136)/-1/-52
7.FEDAK, YULIANA (147)/--/-16
8.KUTUZOVA, VIKTORIYA (141)/--/-10
9.LYUBTSOVA, OXANA (163)/--/-13
10.LUZHANSKA, TETIANA (176)/--/-10
11.SAVRANSKA, YEVGENIA (211)/--/-16
12.BEYGELZIMER, YULIYA (294)/--/-25

13.BURYACHOK, IRINA (304)/NEW ENTRY
14.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(320)/-1/-36
15.KAPSHAY, VERONIKA (307)/-1/-49
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #3
TOP 15 march 2009 update,

Ranking as of March 2, 2008


National Ranking/Name/(wta ranking)


1.BONDARENKO, ALONA (29)/--/+4
2.BONDARENKO, KATERYNA (59)/--/+2
3.KORYTTSEVA, MARIYA (96)/--/-30
4.PEREBIYNIS, TATIANA (110)/--/-37

5.SAVCHUK, OLGA (112)/--/-2
6.KUTUZOVA, VIKTORIYA (134)/+2/+7
7.LYUBTSOVA, OXANA (189)/+2/-26
8.LUZHANSKA, TETIANA (195)/+2/-19
9.FEDAK, YULIANA (221)/-2/-74
10.SAVRANSKA, YEVGENIA (233)/-3/-22

11.BEYGELZIMER, YULIYA (236)/+1/+58
12.VAKULENKO, JULIA (249)/-6/-115
13.TSURENKO, LESYA (299)/NEW ENTRY
14.BURYACHOK, IRINA (303)/-1/+1
15.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(320)/-1/+11
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #4
TOP 15 march 2009 update,

Ranking as of March 2, 2008


National Ranking/Name/(wta ranking)


1.BONDARENKO, ALONA (37)/--/-8
2.BONDARENKO, KATERYNA (65)/--/-6

3.KORYTTSEVA, MARIYA (91)/--/+5
4.PEREBIYNIS, TATIANA (124)/--/-14
5.KUTUZOVA, VIKTORIYA (128)/+1/+6
6.SAVCHUK, OLGA (135)/-1/-23
7.LYUBTSOVA, OXANA (190)/--/-1
8.LUZHANSKA, TETIANA (193)/--/+2
9.FEDAK, YULIANA (211)/--/+10
10.VAKULENKO, JULIA (228)/+2/+21

11.BEYGELZIMER, YULIYA (231)/--/+5
12.SAVRANSKA, YEVGENIA (248)/-2/-15
13.TSURENKO, LESYA (287)/--/+12
15.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(295)/+1/+25

14.BURYACHOK, IRINA (306)/-1/-3
 

·
Registered
Joined
·
50,589 Posts
Mariya, Khrystyna:yeah:
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #6
Re: TOP 15 may 2009 update,

Ranking as of May 4, 2008


National Ranking/Name/(wta ranking)


1.BONDARENKO, ALONA (41)/--/-4
2.BONDARENKO, KATERYNA (61)/--/+4
3.KORYTTSEVA, MARIYA (91)/--/--
4.KUTUZOVA, VIKTORIYA (121)/+1/+7
5.PEREBIYNIS, TATIANA (168)/-1/-44
6.FEDAK, YULIANA (174)/+3/+37
7.SAVCHUK, OLGA (177)/-1/-42
8.LYUBTSOVA, OXANA (197)/-1/-7
9.VAKULENKO, JULIA (202)/+1/+26
10.LUZHANSKA, TETIANA (214)/-2/-21
11.SAVRANSKA, YEVGENIA (237)/+1/+11
12.BEYGELZIMER, YULIYA (253)/-1/-22
13.TSURENKO, LESYA (270)/--/+17
14.BURYACHOK, IRINA (296)/+1/+10

15.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(299)/61/-4
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #7
TOP 15 -june 2009 update,

Ranking as of June 8, 2009


National Ranking/Name/(wta ranking)


1.BONDARENKO, ALONA (30)/--/+11
2.BONDARENKO, KATERYNA (55)/--/+6
3.KUTUZOVA, VIKTORIYA (79)/+1/+42
4.KORYTTSEVA, MARIYA (81)/-1/+10
5.FEDAK, YULIANA (163)/+1/+11

6.SAVCHUK, OLGA (169)/+1/+8
7.PEREBIYNIS, TATIANA (186)/-2/-18
8.VAKULENKO, JULIA (195)/+1/+7
9.BEYGELZIMER, YULIYA (217)/+3/+36
10.LYUBTSOVA, OXANA (223)/-2/-26
11.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(229)/+4/+70
12.SAVRANSKA, YEVGENIA (249)/-1/-12
13.LUZHANSKA, TETIANA (251)/-3/-37
14.BURYACHOK, IRINA (267)/--/+29
15.TSURENKO, LESYA (289)/-2/-29
 

·
Registered
Joined
·
50,589 Posts
Mariya #4:sobbing:
But #81 in the world:cool:
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #9
Re: TOP 15 -july 2009 update,

Ranking as of July 7, 2009

National Ranking/Name/(wta ranking)

1.BONDARENKO, ALONA (36)/--/-6
2.BONDARENKO, KATERYNA (72)/--/-17

3.KUTUZOVA, VIKTORIYA (79)/--/--
4.KORYTTSEVA, MARIYA (88)/--/-7
5.VAKULENKO, JULIA (165)/+3/+30
6.SAVCHUK, OLGA (168)/--/+1
7.FEDAK, YULIANA (173)/-2/-10
8.BEYGELZIMER, YULIYA (211)/+1/+6
9.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(216)/+2/+13
10.BURYACHOK, IRINA (233)/+4/+34

11.LUZHANSKA, TETIANA (242)/+2/+9
12.TSURENKO, LESYA (254)/+3/+35
13.LYUBTSOVA, OXANA (255)/-3/-32
14.PEREBIYNIS, TATIANA (258)/-7/-72
15.SAVRANSKA, YEVGENIA (286)/-3/-37
 

·
Registered
Joined
·
50,589 Posts
C'mon Mariya!!!
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #12
TOP 15 -just before USO- Sept 2009 update,

Ranking as of August 31, 2009

National Ranking/Name/(wta ranking)

1.BONDARENKO, ALONA (32)/--/+4
2.BONDARENKO, KATERYNA (52)/--/+20
3.KUTUZOVA, VIKTORIYA (79)/--/--
4.KORYTTSEVA, MARIYA (127)/--/-39
5.FEDAK, YULIANA (163)/+2/+10
6.SAVCHUK, OLGA (169)/--/-1
7.VAKULENKO, JULIA (175)/-2/-10
8.BEYGELZIMER, YULIYA (213)/--/-2
9.LUZHANSKA, TETIANA (224)/+2/+18
10.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(246)/-1/-30
11.BURYACHOK, IRINA (247)/-1/-14

12.TSURENKO, LESYA (249)/--/+5
13.PEREBIYNIS, TATIANA (255)/+1/+3
14.VASYLYEVA, ANASTASIYA (281)/NEW ENTRY
15.AREFYEVA, TETYANA (290)/NEW ENTRY


Feel sorry for Dav. who was hoping Khrystyna to break the Top 200, she's down 30 spots this month despite 1 SF at Kharkiv $25K and 1 QF at Astana $50K.
 

·
Registered
Joined
·
50,589 Posts
Mariya :help:
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #15 (Edited)
TOP 15 -Oct 2009 update,

Ranking as of October 5, 2009

National Ranking/Name/(wta ranking)

1.BONDARENKO, KATERYNA (32)/+1/+20
2.BONDARENKO, ALONA (37)/-1/-5
3.KUTUZOVA, VIKTORIYA (87)/--/-8
4.KORYTTSEVA, MARIYA (124)/--/+3
5.FEDAK, YULIANA (165)/--/+2
6.VAKULENKO, JULIA (168)/+1/+7
7.SAVCHUK, OLGA (180/-1/-11
8.BEYGELZIMER, YULIYA (206)/--/-7
9.LUZHANSKA, TETIANA (209)/--/+15
10.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(221)/--/+25
11.BURYACHOK, IRINA (230)/--/+17
12.TSURENKO, LESYA (250)/--/-1
13.VASYLYEVA, ANASTASIYA (281)/+1/--
14.AREFYEVA, TETYANA (283)/+1/+7
15.LYUBTSOVA, OXANA (317)/NEW ENTRY
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #16
TOP 15 -Nov 2009 update,

Ranking as of November 3, 2009

National Ranking/Name/(wta ranking)

1.BONDARENKO, KATERYNA (29)/--/+3
2.BONDARENKO, ALONA (32)/--/+5
3.KUTUZOVA, VIKTORIYA (90)/--/-3
4.KORYTTSEVA, MARIYA (120)/--/+4
5.VAKULENKO, JULIA (154)/+1/+14
6.SAVCHUK, OLGA (163)/+1/+17

7.FEDAK, YULIANA (165)/-1/--
8.BEYGELZIMER, YULIYA (208)/--/-2
9.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(221)/+1/--
10.BURYACHOK, IRINA (227)/+1/+3
11.LUZHANSKA, TETIANA (234)/-2/-25
12.AREFYEVA, TETYANA (253)/+2/+30
13.TSURENKO, LESYA (263)/-1/-13
14.VASYLYEVA, ANASTASIYA (280)/-1/+1
15.LYUBTSOVA, OXANA (348)/--/-31
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #17
TOP 15 -Year ending Ranking 2009 update,

Ranking as of December 28, 2009

National Ranking/Name/(wta ranking)

1.BONDARENKO, KATERYNA (31)/--/-2
2.BONDARENKO, ALONA (32)/--/--
3.KUTUZOVA, VIKTORIYA (87)/--/+3
4.KORYTTSEVA, MARIYA (118)/--/+2
5.VAKULENKO, JULIA (156)/--/-2
6.SAVCHUK, OLGA (162)/--/+1
7.FEDAK, YULIANA (167)/--/-2
8.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(212)/+2/+9
9.BURYACHOK, IRINA (227)/+1/-3
10.LUZHANSKA, TETIANA (237)/+1/-3
11.BEYGELZIMER, YULIYA (249)/-3/-41
12.AREFYEVA, TETYANA (268)/--/-15
13.VASYLYEVA, ANASTASIYA (274)/+1/+6
14.TSURENKO, LESYA (284)/-1/-21
15.KICHENOK, LYUDMYLA (361)/NEW ENTRY
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #18
TOP 15 - Ranking January 2010

Ranking as of February 1, 2010

National Ranking/Name/(wta ranking)

1.BONDARENKO, ALONA (26)/+1/+6
2.BONDARENKO, KATERYNA (33)/-1/-2
3.KUTUZOVA, VIKTORIYA (92)/--/-5
4.KORYTTSEVA, MARIYA (111)/--/-7
5.VAKULENKO, JULIA (159)/--/-3
6.FEDAK, YULIANA (160)/+1/+7
7.SAVCHUK, OLGA (167)/-1/-5
8.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(197)/--/+15
9.BEYGELZIMER, YULIYA (213)/+2/+36
10.BURYACHOK, IRINA (226)/-1/+1
11.LUZHANSKA, TETIANA (247)/-1/-10
12.AREFYEVA, TETYANA (261)/--/-7
13.VASYLYEVA, ANASTASIYA (266)/--/+8
14.TSURENKO, LESYA (279)/--/+5
15.KICHENOK, LYUDMYLA (359)/--/+2
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #19
TOP 15 - Ranking May 2010

Ranking as of may 3, 2010

National Ranking/Name/(wta ranking)

1.BONDARENKO, ALONA (25)/--/+1
2.BONDARENKO, KATERYNA (30)/--/+3
3.KORYTTSEVA, MARIYA (104)/+1/+7
4.KUTUZOVA, VIKTORIYA (129)/-1/-31
5.SAVCHUK, OLGA (149)/+2/+18
6.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(169)/+2/+28

7.FEDAK, YULIANA (160)/-1/-45
8.TSURENKO, LESYA (219)/+6/+60
9.BURYACHOK, IRINA (221)/-1/+5
10.VAKULENKO, JULIA (230)/-5/-71
11.BEYGELZIMER, YULIYA (250)/-2/-37
12.AREFYEVA, TETYANA (290)/--/-29

13.KICHENOK, LYUDMYLA (295)/+2/+64
14.PIVEN, ANA (297)/NEW ENTRY

15.VASYLYEVA, ANASTASIYA (298)/-2/-32
 

·
Registered
Joined
·
3,516 Posts
Discussion Starter #20
TOP 15 - Ranking September 2010

Ranking as of august 2, 2010

National Ranking/Name/(wta ranking)

1.BONDARENKO, ALONA (30)/--/-5
2.BONDARENKO, KATERYNA (40)/--/-10
3.KORYTTSEVA, MARIYA (130)/--/-26

4.SAVCHUK, OLGA (144)/+1/+5
5.TSURENKO, LESYA (172)/+3/+47
6.FEDAK, YULIANA (235)/+1/-75
7.BURYACHOK, IRINA (239)/+2/-18

8.KICHENOK, LYUDMYLA (244)/+5/+51
9.ANTONIYCHUK, KHRYSTYNA(263)/-3/-94
10.LYUBTSEVA, OXANA (277)/NEW ENTRY
11.BEYGELZIMER, YULIYA (293)/--/-43
13.PIVEN, ANA (296)/+2/+1
14.KUTUZOVA, VIKTORIYA (300)/-10/-171
15.ZANEVSKA, MARYNA (310)/NEW ENTRY
 
1 - 20 of 87 Posts
Top