Tennis Forum banner
1 - 20 of 71 Posts

·
Registered
Joined
·
14,440 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Main Draw:

Barabanschikova(1) v. Kustava
Lazarchuk v. Kondratieva
Schvedova v. Urotadze
Melikishvili v. Tatarkova(5)

Ostrovskaya(4) v. Vesnina
Werner v. Fattakhetdinova
Linetskaya v. Beller
Antypina v. Voskoboeva(6)

Goloviznina(8) v. Uvarova
Kudryatseva v. Karyshkova
Yakimova v. Navratilova
Bychkova v. Bondarenko(3)

Koryttseva(7) v. Mihalache
Visic v. Popadic
Chakhnashvili v. Daskovic
Gourevitch v. Rodionova(2)
 

·
Registered
Joined
·
14,440 Posts
Discussion Starter · #2 ·
:worship: - thanks aceman

First Round Scores:

Shvedova d. Urotadze 64 64

Linetskaya d. Beller 75 36 61 :sad:

Voskoboeva(6) d. Antypina 60 63

Uvarova d. Goloviznina(8) 60 36 75 :sobbing:

Navratilova d. Yakimova 63 75 :eek: :yeah:

Bychkova d. Bondarenko(3) 64 46 63 :eek: :bigcry:

Koryttseva(7) d. Mihalache 63 76[5] :) :(
 

·
Registered
Joined
·
8,954 Posts
good luck:

olga
vesnina
linetskaya
bychkova
voskoboeva
 

·
Team WTAworld, Senior Member
Joined
·
24,828 Posts
Doubles MD:

1-Kustava/Tatarkova vs. Bondarenko/Bondarenko
Goloviznina/Gourevitch def. Basu/Visic 6-2 6-1
3-Fattakhetdinova/Rodionova vs. WC-Chakhnashvili/Urotadze
Antypina/Nikoian def. WC-Melikishvili/Mikadze 6-2 6-3

Q-Mossiakova/Uvarova vs. Koryttsveta/Kozhokina
Navratilova/Werner def. 4-Daskovic/Kondratieva 7-5 5-7 6-3
Lazarchuk/Sakowicz vs. Bratchikova/Yaryshka
Q-Kuzmina/Shvedova vs. 2-Ostrovskaya/Voskoboeva
 

·
Registered
Joined
·
28,845 Posts
Does anyone know if Madita was in the Qualies? :wavey:

Anyway, best of luck to:
Barabanschikova(1)
Kustava
Kondratieva
Tatarkova(5)
Fattakhetdinova
Linetskaya
Voskoboeva(6)
Goloviznina(8)
Kudryatseva
Karyshkova
Yakimova
Bychkova
Bondarenko(3)
Koryttseva(7)
Gourevitch
Rodionova(2)
 

·
Registered
Joined
·
13,496 Posts
omg Joanna :bigcry: too bad she lost that close match :sad: she has completely lost her game :(

good luck in doubles Joasia :)
:) good luck Scarlett
 

·
Premium Member
Joined
·
172,292 Posts
Anna B lost in qualies :sad: :sad:

well done in qualies to
Ekaterina Bychkova ;)
Elena Vesnina ;)
Raissa Gourevitch ;)
Yaroslava Shvedova ;)
Daria Kustava ;)
Tatsiana Uvarova ;)
 

·
Premium Member
Joined
·
172,292 Posts
maindraw :)

well done
Zhenya L ;) :banana:
Galya :D :woohoo:
Katya B :bounce: :drive:
Yaroslava :banana: :D :)

Masha G :sad: :(

pfffffffffff Olga vs Daria :fiery: :mad: :banghead:

good luck to
Elena Vesnina ;)
Gulnara ;)
Alla K :D :)
Anastassia ;):)
Maria K :D :)


there should be more tourns like these ;)
 

·
Registered
Joined
·
197,293 Posts
Best of luck to

Barabanschikova
Kondratieva
Tatarkova(5)
Fattakhetdinova
Linetskaya
Voskoboeva(6)
Goloviznina(8)
Kudryatseva
Karyshkova
Yakimova
Bychkova
Bondarenko
Koryttseva
Gourevitch
Rodionova
Vesnina
 
1 - 20 of 71 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top