Tennis Forum banner

1 - 16 of 16 Posts

·
Registered
Joined
·
15,762 Posts
Discussion Starter #1
Vote on the following 2 Matches.

1-Zi Yan/Jie Zheng vs 3-Ting Li/Tian Tian Sun
Michaella Krajicek/Henrieta Nagyova vs Martina Müller/Lilia Osterloh
 

·
Registered
Joined
·
15,762 Posts
Discussion Starter #2
Li/Sun
Krajicek/Nagyova
 

·
Registered
Joined
·
1,663 Posts
1-Zi Yan/Jie ZhengMichaella
Martina Müller/Lilia Osterloh
 

·
Banned
Joined
·
12,773 Posts
3-Ting Li/Tian Tian Sun
Michaella Krajicek/Henrieta Nagyova
 

·
Registered
Joined
·
31,245 Posts
Live-scores: (after dani-fan Belgium)

1-Zi Yan/Jie Zheng vs 3-Ting Li/Tian Tian Sun 1-6 2-3
Michaella Krajicek/Henrieta Nagyova vs Martina Müller/Lilia Osterloh 7-5
 
1 - 16 of 16 Posts
Top