Tennis Forum banner

PETRA MANDULA Cheering Thread!

1169 Views 9 Replies 4 Participants Last post by  TOMMYKA
Go Petra!!!
1 - 5 of 10 Posts
SORRY EVERYBODY FOR SOME HUNGARIAN WORDS!!!
Szia!
Na!nem is gondoltam, hogy itt találkozom magyar teniszkedvelőkkel...
Sajna a magyar játékosoknak nem igazán vannak ilyen szurkolói fórumuk...pedig már 3 játékosunk van a 100ban.
Most is Petra az 1.kiemelt, bár nem hinném, hogy megnyeri...Bár ne legyen igazam...na hali!
Congrats to Petra/Patricia...as I see it wasn't a easy match but they have won!!!!
Petra/Parra 5/7 1/6
I hope it is just a bad joke...
vicki said:
nem, ez nem egy rossz vicc, kikapott... :(:(
sőt még párosban is...what a bad day for Petra!
1 - 5 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top