Tennis Forum banner
1 - 12 of 12 Posts

·
Registered
Joined
·
16,198 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Sabine dacht er in het begin aan om haar zoon luis te noemen (natuurlijk uitgesproken als 2 aparte lettergrepen). Maar om de voor de hand liggende reden koos ze er toch voor hem Obi te noemen, genoemd naar de bijnaam die ze aan Serge gaven toen die student was en dus niet naar het star wars personage!

Ik lag echt strike toen ze dit vertelde!
 

·
Mean Admin Machine, Admeanistrator
Joined
·
36,594 Posts
en ze heeft persies ook echt iets tegen pierce lol
 

·
Registered
Joined
·
2,456 Posts
Obi is al erg, maar Luis?! Waar haalt ze het toch? <img src="confused.gif" border="0">

Ja, had ze die bal maar niet op Pierce gemikt.

Waar is Josh eigenlijk? Hij ligt nog steeds in zwijm zekers? <img src="wink.gif" border="0"> <img src="biggrin.gif" border="0">
 

·
Team WTAworld, Administrator, aka Nibbler
Joined
·
5,919 Posts
Koekoe <img src="graemlins/wavey.gif" border="0" alt="[Wavey]" />

Zelfs met een paar kilo teveel ziet Sabineke er nog altijd stralend uit! <img src="biggrin.gif" border="0"> <img src="wink.gif" border="0">

En onnozel kiekens, ze woont in Asse, nie in Ternat! <img src="graemlins/firey.gif" border="0" alt="[Fiery]" />
 

·
Team WTAworld, Destroyer of the Ring
Joined
·
5,336 Posts
LOL ik dacht al... ik las het echt als l ui s. Wat een naam voor je kind <img src="eek.gif" border="0">
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top