Tennis Forum banner
1 - 17 of 17 Posts

· Banned
Joined
·
198 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Can someone translate this ? It's from Clijsters Official site.


'Graag terug naar het sportieve' 10-09-2003

Het moet maar eens dringend stoppen met een hetze rond Kim of Justine te willen creëren. En men moet mij zeker niets in de mond willen leggen.

Zijn we het te gewoon geworden dat twee Belgische meisjes goed presteren? Volstaat het sportieve niet meer om over te schrijven? Het was zo al met de zogenaamde "blaren-affaire" en nu bereikt het een zielig dieptepunt met wat er rond Justine geschreven wordt. En dan probeert men mij nu dingen in de schoenen te schuiven.

Op de vraag waarom Kim nu steeds van Justine verliest of geen psycholoog in dienst moet nemen (nog zoiets trouwens...), zeg ik: "Zien jullie niet dat Justine veel kracht heeft bijgewonnen, sterker is geworden, dus ook beter opslaat en daardoor de logische winnaar is?" Dat lijkt me geen abnormale uitspraak. Justine heeft het laatste half jaar zeer veel werk verricht met haar entourage en als je dan wint, is dat de verdienste van het harde werken. Als ze zo blijft doorwerken en spelen, zal ze nog wel vaker van Kim en van al de rest winnen.

Wij hebben een goede relatie met Justine en de mensen rond haar en behandelen elkaar respectvol. Dus waarom zou ik dan zo iemand veroordelen? Tuurlijk ben ik ontgoocheld als Kim verliest, tegen eender wie trouwens. Maar ik heb dan wel de fairplay -en Kim ook- om de ander dan proficiat te wensen met de overwinning.

Iedereen zou beide speelsters misschien beter met wat meer respect behandelen en blij zijn dat er twee Belgen op 1 en 2 staan in de wereld. En daar hard voor werken. Kan het daar bij blijven? Wie over het sportieve wil spreken, zal in de toekomst nog welkom zijn bij mij. Maar als het voor andere verhalen is die speelsters of publiek tegen elkaar willen opzetten, dan zeg ik nee. Men heeft het vroeger met Appelmans en Van Roost geprobeerd, en nu weer. Ik kan dat alleen maar jammer vinden en wens daar niet aan mee te doen.

Lei Clijsters
 

· Registered
Joined
·
30,738 Posts
Let's get back to the sport

This has to stop, people trying to create a controversy around Justine and Kim. And they shouldn't put words in my mouth.

Have we gotten too used to two Belgian girls doing well? So the sport itself isn't enough to write about anymore? First there was that so called 'blisters' affair, now we've reached another pathetic low with this talk about Justine. And then they try to blame me!

I simply replied to the question why Kim keeps on losing to Justine and why we don't consult a sports psychologist (another silly question...): " Don't you see Justine has gotten a lot stronger, that she serves better which means it's only normal she's the winner?" I don't think that's such a strange comment. Justine has worked very hard these past few months, which means that when she wins, it's thanks to her hard work. If she keeps working and playing like that, I expect she'll often beat Kim and the others.

We have a very good relationship with Justine and the people around her and treat one another with respect. So why would I accuse someone like her? Of course I'm disappointed when Kim loses, doesn't matter against who. But I do have enough fair play - and Kim as well- to congratulate the opponent with the win.

It would be better if everyone started treating both players with more respect. People should be happy to have two Belgians ranked 1 and 2. And they work very hard for it. Can you just leave it at that? I'll welcome anyone who wants to discuss the sport in the future. But if it's other stories you want, with the sole intention of setting the players and public up against each other, then I say no. They tried it with Appelmans and Van Roost in the past, now they're doing it again. I think it's a shame and don't want to be a part of that.

Lei Clijsters.
 

· Registered
Joined
·
2,268 Posts
Well, I think he implied that Justine was taking drugs. Now, because he's a criticized by many people, he notices he made an error saying bad things Justine. He just want to seem to be a good guy. but he and the others can't erase what they said, no matter what they say now.
Now, this discussion is even on the German teletext !!
 

· Registered
Joined
·
30,738 Posts
No, he didn't imply anything! In the same quote, he calls Justine technically superior (but of course the press leaves that bit out). He says she's increased a lot in strength and that has made the difference. He didn't say anything about how she got that extra strength, or that it's abnormal. He just said she's gotten a lot stronger and that's why she won (compared to last year, when Kim owned Justine).
 

· Registered
Joined
·
86 Posts
I think the press wanted some juicy story and seized on the comments, with full knowledge that Lei Clijsters was not under the impression Justine was using banned/unethical substances.

I think that Justine and Kim are mature enough to handle these comments, though it does not stop you being hurt by them. It is a shame for the players, but the publicity generated sells papers and tickets.

I think Justine has improved tremendously and maybe Kim needs to take a leaf from her book and improve physically.
 

· Registered
Joined
·
8,951 Posts
Sounds like backpeddling to me
 

· Registered
Joined
·
1,291 Posts
katrientje said:
Good comments from Lei!
Do you think so Katrientje?

He is just getting scared of the huge criticism he is getting in Belgium (even in Flanders) and is now minimizing his comments and putting his nice face on. The clijsters clan are just bitter and very cunning... The bottom line is that he insinuated things and thereby reached his goal: spreading doubt. :(
 

· Registered
Joined
·
13,564 Posts
irma said:
I think it should get a rest since only justine and kim are the victims in the end and they are not responsable :eek:
Yes you are right Irma ... :)

btw Lei's comment are to late harm is caused already :mad:
 

· Registered
Joined
·
2,949 Posts
Deuce said:
Do you think so Katrientje?

He is just getting scared of the huge criticism he is getting in Belgium (even in Flanders) and is now minimizing his comments and putting his nice face on. The clijsters clan are just bitter and very cunning... The bottom line is that he insinuated things and thereby reached his goal: spreading doubt. :(
I do think so, because I strongly believe the media put the words into his mouth and exaggerated big time.
I don't believe the clijsters clan is bitter, the media is just trying everything (in quite a dirty way) to start a war between the 2 girls (especially Het belang van Limburg is ALWAYS rude to Justine and now they've taken the next step...)
 
1 - 17 of 17 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top