Tennis Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Spaghetti Warrior
Joined
·
6,739 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Surprise, surprise!!!!!! <img src="graemlins/bounce.gif" border="0" alt="[Bounce]" /> <img src="graemlins/bounce.gif" border="0" alt="[Bounce]" /> <img src="graemlins/bounce.gif" border="0" alt="[Bounce]" />

Clijsters is sportvrouw van het jaar! En dat voor de derde keer op rij.<br />Nu nog Sportpersoonlijkheid en beste team and ze heeft dan ALLES gewonnen. <img src="biggrin.gif" border="0">

En wedden da ze nog beter kan?

Congrats Kimmy!!!!!! <img src="graemlins/bounce.gif" border="0" alt="[Bounce]" /> <img src="biggrin.gif" border="0"> <img src="graemlins/bounce.gif" border="0" alt="[Bounce]" /> <img src="biggrin.gif" border="0">
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top