Tennis Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· Team WTAworld, Administrator, aka Nibbler
Joined
·
11,293 Posts
kimclijsters4ever; toch nog even dit : je zegt dat Justine in januari twee niet al te sterk bezette tornooien heeft gewonnen, tornooien die ze dus wel moest winnen. Is dat niet net ook wat Kim heeft gedaan in Leipzig en Luxemburg? Ook daar heeft Kim niet echt van topspeelsters moeten winnen. Ze versloeg o.a. Maleeva, Dementieva, Farina, Kournikova en Raymond. Justine versloeg Testud, Farina, Shaughnessy, Maleeva en Rubin. Als je dat lijstje bekijkt zijn dat toch evenwaardige tegenstanders dan diegene die Kim versloeg.

Maar al bij al vind ik wel dat Kim terecht gewonnen heeft.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top