Tennis Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· ***** Emeritus
Joined
·
45,451 Posts
Tja voor Justine is dat natuurlijk wel pech dat Kim een iets beter seizoen had, maar ja. Kim verdiende zeker de sportvrouw van het jaar trofee het meest! Ze staat nu eenmaal hoger op de ranglijst (alhoewel Kim haar eerste sportvrouw van het jaar trofee kreeg toen Domi voor haar op de ranglijst stond <img src="rolleyes.gif" border="0"> )
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top