Tennis Forum banner
21 - 27 of 27 Posts

· Registered
Joined
·
6,155 Posts
Sorry dat we ons niet geschoren hebben.
<< Zeg jongen, ik zie er zelf ook niet fris uit, vermoed ik. Ik heb een ongelooflijke jetlag. Hier in Toronto is de dag al drie uur verder dan in LA. Vannacht om half twee lag ik naar het plafond te staren. Ik lag wat te lezen in de hoop zo in slaap te vallen, maar dat lukte me ook al niet. >>

Ik snap niet waarom je zonodig aan dit toernooi wil deelnemen. Het nieuwe nummer één kan beslist toch enkele dagen aan het strand van LA stoeien? Jouw coach marc Dehous pufte en blies toen hij alweer het vliegtuig naar Toronto moest nemen.
<<(lacht) Ik heb hem gezegd: 'hup Marc, dat vliegtuig op.' Neen, ik speel zo graag. De rest interesseert me bitter weinig. Niet één dag ben ik in LA op stap geweest. Elke avond nam ik roomservice. Aan het strand liggen, hemeltje, ik mag e rniet aan denken.>>

haha, ik dacht het effe uit te typen, maar het is blijkbaar toch nog wel te lang :p, 't is alleen maar een kort stukje, het begin eigenlijk :p.. maar de belangrijkste dingen zijn al verteld dus yah.. :p
 

· Registered
Joined
·
10,975 Posts
imagine kimmie in one of serenas designs??

titties and booty hanging out. :eek:
 

· Registered
Joined
·
16,898 Posts
It's nice that Kim and Serena have such a good relationship. :D You'll never hear Serena denigrate Kim's rise to the #1 ranking.

As for Kim wearing one of Serena's design's. That would be very interesting. ;)
 

· Registered
Joined
·
5,873 Posts
OMG, someone should warn Kim not to have Serena dress her wedding dress since Serena's fashion feeling is rather peculiar.
 

· Registered
Joined
·
47,657 Posts
Hagar said:
OMG, someone should warn Kim not to have Serena dress her wedding dress since Serena's fashion feeling is rather peculiar.
Hey, hey cut the girl some slack! She´s still young and will eventually learn!
 
21 - 27 of 27 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top