Tennis Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
***** Emeritus
Joined
·
46,361 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Van VRT Teletekst:

Kim Clijsters heeft net als vorig jaar de 'Vlaamse Reus' in de wacht gesleept, een trofee van de Vlaamse bond van sportjournalisten. Ruim 200 Vlaamse journalisten en medewerkers stemden voor de beste Vlaamse sporter van 2001. Clijsters haalde 702 punten en won met een straat voorsprong op biljarter Raymond Ceulemans (272) en judoka Gella Vandecaveye (254). Vader Lei nam de trofee in ontvangst in Deinze. Zijn dochter, die in Australië met vakantie is, was even in verbinding met de zaal met een rechtstreekse telefoonlijn. Clijsters won met collega Justine Henin eerder de Trofee voor Sportverdienste.
 

·
Mean Admin Machine, Admeanistrator
Joined
·
36,594 Posts
YAY for Kimmie! <img src="graemlins/bounce.gif" border="0" alt="[Bounce]" />
 

·
Registered
Joined
·
21,059 Posts
Uhhh.... <img src="rolleyes.gif" border="0"> congrats Kim!! <img src="biggrin.gif" border="0">
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top