Tennis Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
1,054 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Heeft iemand dat reclame-spotje van batterijen verzamelen al gezien? (vroeger was dat met Van Roost :) en Eddy Merckx) Dat is nu met Kim en Justine en Justine zegt iets in het Nederlands, al is het niet veel (ik weet niet meer wat, zoiets van "jij doet toch ook mee?" of zo)! Ze klonk wel grappig met haar Frans accent. :) Ik had ze eigenlijk nog nooit in het Nederlands gehoord (Kim haar Frans konden we al bewonderen op Roland Garros! ;) )
 

·
Registered
Joined
·
13,089 Posts
Ik heb het gezien maar op RTBF, daar we zien Justine spelen en op het einde, neemt ze een vurige balle in haar hand. Deze balle van Kim komt en we zien Kim lachen omdat de kleine baterije die op Justine was viel. En we zien Kim die iest in Frans zegt ("comme nous").

Een mooie publiciteit denk ik!!!

Op het vlaamse televisie, om welk uur kan ik het zien???
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top