Tennis Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

· Registered
Joined
·
13,564 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Open brief aan Justine 10-09-2003
Justine, Ik wil jou en je entourage mijn excuses aanbieden. Ik heb nooit gewild dat mijn woorden een schaduw zouden werpen op je fantastische overwinning in New York. Ik ben naïef geweest en heb me verkeken op de impact van mijn uitspraken.

Tientallen keren hebben de persjongens dit jaar mijn mening al gevraagd over jou en Kim. Ook deze keer heb ik de pers te woord gestaan over een materie die zeer delicaat ligt. Ik heb op de vragen geantwoord vanuit mijn buik in plaats van uit mijn verstand. Waarschijnlijk had ik mijn woorden preciezer moeten kiezen of nog beter mijn mond helemaal gesloten moeten houden.

Ik had nooit gedacht dat mijn verhaal zo een eigen leven zou beginnen leiden. Nochtans had ik met mijn ervaring, ik zit nu zelf in de branche, veel beter moeten weten dat de journalisten erop zouden springen. Nooit is de gedachte aan doping zelfs maar door mijn hoofd gegaan, ik alludeerde eerder op supplementen als creatine, om je lichamelijke metamorfose te verklaren. Maar zelfs die allusie was er teveel aan. Ik heb een grote, professionele fout gemaakt en voel me er niet goed bij.

Je reactie op Zaventem was erg volwassen en pleit voor je mentale stabiliteit. Het antwoord van Carlos daarentegen kon ik minder appreciëren. Dat ik mijn persoonlijke carrière opnieuw zou willen lanceren met mijn opmerkingen, laat ik geheel voor zijn rekening. Zelfs dat ik mentaal zwak ben -wat heeft dat met mijn uitlatingen te maken- heb ik geen problemen mee.

Maar dat ik lui zou geweest zijn op training, laat ik me niet zeggen. Misschien heeft mijn houding dat vroeger laten uitschijnen, maar mijn collega's, coaches en conditietrainer zullen dit zeker niet onderschrijven. Carlos begeeft zich hier op hetzelfde glad ijs waarop ik me heb begeven. We doen uitspraken over zaken die we niet met onze eigen ogen hebben gezien. En dat is fundamenteel verkeerd. Dat heb ik nu wel begrepen.

Ik beschouw hierbij deze polemiek als gesloten en wens je het allerbeste voor je verdere carrière.I'll translate it later .. or somebody else? ;)
 

· Registered
Joined
·
13,564 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
Well here is Belgiangirl's translation ;)

Justine, I would like to apologize to you and team. I never wanted that my words overshadowed your amazing win in NY. I have been naïve and didn't think about the impact of my words.
Lots of times the press asked about my opinion on you and Kim this year. Also this time I talked to the press about something really delicate. I answered those questions from my heart and not from my head. I probably should have selected my words better or even better : shut up.

I never thought my story would go and live a life of its own. Though, with my experience (I'm a reporter myself now) I should have know the journalists would jump on it.
The thought of doping never even crossed my mind, I was more talking about supplements (like Creatine) to explain your physical changes. But I shouldn't even have done that. I made a huge, professional mistake and I don't feel good about it.

Your reaction at Zaventem (where Justine arrived in Belgium) was really mature and proves your mental stability.

Then he talks a bit about the reaction of Rodriguez (who called Dewulf mental weak and said he never worked hard for his career) on his story. Dewulf doesn't appreciate Rodriguez answer. (especially his accusations of being lazy)
 

· Registered
Joined
·
18,664 Posts
I hope he wasn't forced to apologise.:rolleyes:
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top