Tennis Forum banner
1 - 20 of 28 Posts

·
Registered
Joined
·
822 Posts
Discussion Starter · #8 ·
I ve read that too in an interview with her father some time ago, although it wasn't certain then. Thats bad news, without Kim and also Courtois not playing anymore we could be in trouble, Justine would have to do very well then.
 

·
Registered
Joined
·
2,456 Posts
I'm a bit disappointed Kim decided not to play, I mean it's just after Wimbledon, it's not like it's in the middle of the American hardcourt season. But I respect her choise, Stanford is the week after Fed Cup, so she has lots of points to defend.
 

·
Registered
Joined
·
234 Posts
Ik heb gelezen da het inderdaad in de Flanders Expo is. Er is zelfs al een telefoonnummer waarop da ge kaarten kunt bestellen. Ik denk da vlaanderen Fed Cup doet omdat Wallonië Davis Cup doet (België tegen Griekenland, ergens begin april)
En kim zou ni spelen omwille van haar arm. Ze moet op heel veel terugsnoeien (geen dubbels meer, minder toernooien, langere rustpauzes,...) en fed cup is er één van. Jammer maar begrijpelijk voor mij. Justine en Els zullen de klus nu moeten klaren hé
 
1 - 20 of 28 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top