Tennis Forum banner

Davinia Lobbinger

1310 Views 9 Replies 6 Participants Last post by  Brαm
19-year-old Davinia Lobbinger (Limburg) turned pro this summer, after getting her secondary school diploma.

Here's a webpage about her: http://photo910.tripod.com/cgi-bin/wta.pl?p1=1732

If anyone's got some more info about her.. post it in here!

Good luck, Davinia :):)
1 - 4 of 10 Posts
Bree - Voor de 19-jarige Davina Lobbinger is het seizoen goed begonnen. Zij werg gekroond tot Vlaams VTV-Indoorkampioene op de terreinen van de Boneput in Bree. Na enkele maanden van blessureleed was dit een serieuze opsteker. Dit seizoen staat zij voor een serieuze uitdaging. Lobbinger wil het maken in het profcircuit.
De overwinning op de VTV-Indoorkampioenschappen was voor Lobbinger een aangename verrassing.
"In mijn eerste wedstrijd moest ik het opnemen tegen Klaartje Van Baarle. Tijdens de zomer had ik van haar nog verloren, maar ditmaal kon ik revanche nemen. In de finale moest ik het opnemen tegen Shana Claes. Een bijzondere wedstrijd omdat we vaak samen trainen in Bree. Ik won met 6-2 6-4. Ik heb al een paar jaar meegedaan, maar ik heb nog nooit gewonnen. Vorig jaar speelde ik heel slecht. In Tienen bereikte ik eens de finale."
Het deelnemersveld was dit jaar wel niet zo sterk bezet. Door allerlei omstandigheden ontbraken een aantal Limburgse toppers.
Lobbinger wil dit jaar alles op tennis zetten en een aantal $10,000 tornooien spelen om zo wat punten te sprokkelen voor haar ranking.
"In februari was ik drie weken buiten strijd met een scheurtje in de bil. Daardoor viel het tornooi in Mallorca al in het water. In september maak ik de balans op. Als de resultaten meevallen ga ik door. In het ander geval ga ik terug studeren", zegt Lobbinger zelfbewust.

PlayTennis n°271
See less See more
Davinia (or is it Davina?) has entered the WTA rankings for the 1st time in her career :cool: She is no. 1052 :)
Congratulations! :yeah:
1 - 4 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top