TennisForum.com

TennisForum.com (http://www.tennisforum.com/)
-   Tennis Greece (http://www.tennisforum.com/213-tennis-greece/)
-   -   Career-High Rankings of Greek Players Since 2000 (http://www.tennisforum.com/213-tennis-greece/422405-career-high-rankings-greek-players-since-2000-a.html)

hellas719 Oct 21st, 2010 02:40 AM

Career-High Rankings of Greek Players Since 2000
 
14-Eleni Daniilidou
72-Christina Papadaki
168-Maria Sakkari
176-Eirini Georgatou
200-Anna Gerasimou
317-Despina Papamichail
358-Valentini Grammatikopoulou
358-Christina Zachariadou
433-Evagelia Roussi
508-Despoina Vogasari
539-Maria Pavlidou
541-Anastasia Kontratevidi
557-Stamatia Fafaliou
573-Anna Koumantou
670-Agni Stefanou
677-Nikoleta Kipritidou
733-Eleni Kordolaimi
791-Asimina Kaplani
834-Angeliki Kairi
864-Irini Alevizopoulou
1001-Anastasia Michail
1012-Elpis Alexandrou
1039-Martha Matoula
1051-Natasha Papadopoulou
1067-Afroditi Latinopoulou
1078-Natalia Tsitouras
1081-Eleftheria Makromaridou
1182-Ioanna Markesini
1215-Eleni Konstantinidou
1250-Irini Papageorgiou
1434-Alexandra Sakalaridi

hellas719 Oct 26th, 2010 02:37 AM

Re: Career-High Rankings of Greek Players
 
Papamichail new CHR :cool:

Sasja Oct 26th, 2010 04:19 AM

Re: Career-High Rankings of Greek Players
 
Nice :)

hellas719 Oct 28th, 2010 02:05 AM

Re: Career-High Rankings of Greek Players
 
Thanks :)
It is still not accurate because I am missing players :p

hellas719 Nov 9th, 2010 12:52 AM

Re: Career-High Rankings of Greek Players
 
New CHR for Papamichail :bigclap:

hellas719 Dec 16th, 2010 10:36 PM

Re: Career-High Rankings of Greek Players
 
New CHR's for Georgatou and Papamichail :D

hellas719 Dec 22nd, 2010 04:17 AM

Re: Career-High Rankings of Greek Players
 
Georgatou #196 :D

Sasja Dec 23rd, 2010 04:40 AM

Re: Career-High Rankings of Greek Players
 
Quote:

Originally Posted by hellas719 (Post 18883172)
Georgatou #196 :D

:yeah:

hellas719 Dec 28th, 2010 02:58 AM

Re: Career-High Rankings of Greek Players
 
Papamichail #515 :)

hellas719 Jan 11th, 2011 01:21 AM

Re: Career-High Rankings of Greek Players
 
Georgatou #195 :D

hellas719 Mar 29th, 2011 04:15 AM

Re: Career-High Rankings of Greek Players
 
New CHR's for Papamichail and Georgatou :D

hellas719 Apr 21st, 2011 10:54 PM

Re: Career-High Rankings of Greek Players
 
Georgatou #187 :D

hellas719 May 5th, 2011 03:40 AM

Re: Career-High Rankings of Greek Players Since 2000
 
Georgatou #186 :)
Also I made the title since 2000 and got rid of Kanellopoulou because she was the only one I knew from before 2000 so it made us look bad especially since we had more players than I put on the list, I just couldn't find information about them :p

hellas719 May 23rd, 2011 03:30 AM

Re: Career-High Rankings of Greek Players Since 2000
 
Papamichail and Georgatou new CHR's :woohoo:

hellas719 Jun 3rd, 2011 04:53 AM

Re: Career-High Rankings of Greek Players Since 2000
 
Papamichail new CHR :D


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome