TennisForum.com  

TennisForum.com (http://www.tennisforum.com/index.php)
-   Asia (http://www.tennisforum.com/forumdisplay.php?f=33)
-   -   China's 10th National Games (tennis resluts) (http://www.tennisforum.com/showthread.php?t=275891)

wubenzhimu Nov 30th, 2006 02:23 AM

China's 10th National Games (tennis resluts)
 
Nanjing,Oct,2005
China's 10th National Games
tennis

Men:
Team:Jiangshu——Zeng Shao-xuan,Xue Feng,Gong Mao-xing,Li xiang
Single: Sun Peng def. Zeng Shao-xuan
Double:Zeng Shao-xuan/Xue Feng def. Zhang Yu/Yu xin-yuan

Women
Team:Hubei——Li Na, Li ting,Wu shuang,Zhou jing
Single:Zheng jie def. Peng shuai
Double:Zheng jie/Yan zi def. Peng Shuai/xie yan-ze

MixDouble:Li ting/Zhu ben-qiang def. Liu wan-ting/Lu hao

wubenzhimu Nov 30th, 2006 02:32 AM

Re: China's 10th National Games (tennis resluts)
 
2 Attachment(s)
Sun PengZeng Shao-xuan/Xue Feng

wubenzhimu Nov 30th, 2006 02:36 AM

Re: China's 10th National Games (tennis resluts)
 
1 Attachment(s)
Zheng Jie/ Yan Zi


wubenzhimu Nov 30th, 2006 02:41 AM

Re: China's 10th National Games (tennis resluts)
 
1 Attachment(s)
Hubei Province

Ellery Nov 30th, 2006 02:14 PM

Re: China's 10th National Games (tennis resluts)
 
Nice pics! Thanks!


All times are GMT. The time now is 06:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.