TennisForum.com - Reply to Topic

Thread: Anna Karolina Schmiedlová Reply to Thread
Title:
Message:
Trackback:
Send Trackbacks to (Separate multiple URLs with spaces) :
Post Icons
You may choose an icon for your message from the following list:
 

Register NowIn order to be able to post messages on the TennisForum.com forums, you must first register.
Please enter your desired user name, your email address and other required details in the form below.

User Name:
Password
Please enter a password for your user account. Note that passwords are case-sensitive.

Password:


Confirm Password:
Email Address
Please enter a valid email address for yourself.

Email Address:
OR

Log-in

Image Verification
Please enter the six letters or digits that appear in the image opposite.

Registration Image

  Additional Options
Miscellaneous Options

  Topic Review (Newest First)
Today 09:31 AM
elba
Re: Anna Karolina Schmiedlová

ROZHOVOR: Schmiedlová pre návrat formy zmenila skoro v?etko. Nechala si jedinú vec

Quote:
ROZHOVOR: Schmiedlová pre návrat formy zmenila skoro všetko. Nechala si jedinú vec

BRATISLAVA - V našej olympijskej výprave, ktorá už o pár hodín naberie smer do Rio de Janeiro, bude patriť k najmladším. Reč je o slovenskej tenistke Anne Karolíne Schmiedlovej (21), ktorá si účasť pod piatimi kruhmi vybojovala najmä skvelými výsledkami v minulom roku. Momentálne sa však herne trápi. Pred odchodom do Brazílie prezradila pre Šport24.sk, čo všetko už zmenila, aby sa forma vrátila. Z vlaňajška jej vraj ostalo iba jediné.

Dnes ste si počas slávnostného sľubu u prezidenta SR poprvýkrát obliekli olympijské oblečenie. Ako sa v ňom cítite?

Mne sa to páči. Je to celkom zaujímavé. Červená nie je moja obľúbená farba, ale toto je fakt vydarené.

Kedy odlietate do Brazílie?

Prvého augusta.

Brazílie je pre nejedného našinca exotikou. Ako vy vnímate túto krajinu?

Ja mám na túto krajinu len tie najlepšie spomienky. Minulý rok som tu na turnaji skončila vo finále. Samozrejme, že olympiáda je niečo iné a neviem, čo od toho očakávať.

Máte nebodaj stres?

Zatiaľ to neprežívam. Skôr si to tam idem užiť. Nemám veľké očakávania od seba, keďže mi to teraz veľmi nejde. Na olympiáde budú skvelé hráčky, a keď vyhrám hocijaký zápas, bude to pre mňa veľký úspech.

Čo nezvykne Anne Karolíne Schmiedlovej v batožine pri dlhých cestách chýbať?

Väčšinou sú to knižky. Teraz čítam Troch kamarátov, ale do Ria si zrejme zoberiem nejakú detektívku.

Rio de Janerio, to je okrem krásnych pláži a zábavy aj kriminalita a nebezpečný vírus Zika. Nemáte strach?

Keď som tam bola, vôbec som si tieto nástrahy neuvedomovala. Vtedy to tam bolo skvele zorganizované a myslím si, na olympiáde bude to isté. Takže žiadny strach nemám.

Vám sa v poslednom období vôbec nedarilo. Prehrali ste za sebou niekoľko zápasov. Už poznáte dôvod krízy, do ktorej ste sa dostali?

Keby som ho vedela, hneď by som to zmenila.

V takýchto situáciach skúša človek naozaj všeličo meniť. Čo všetko ste zmenili vy, aby ste sa z útlmu konečne dostali?

Bolo toho dosť. Skúšala som napríklad na niekoľko dní nehrať tenis, Trénera som zmenila. Vrátila som sa k starým raketám, potom zas k tým novým. Neviem, fakt bolo toho až-až.

Možno by pomohla napríklad taká banalita ako zmena oblečenia?

Hm? Až tak poverčivá asi nie som.

Ale trochu predsa len poverčivá ste. Máte talizman?

Áno, v podstate iba ten som nemenila (smiech). Nosím ho na krku. Mám ho rada. Začala som ho nosiť minulý rok, keď sa mi darilo. Minulý rok mi priniesol šťastie. Vlastne nikdy mi nič tak dlho nevydržalo ako tento môj talizman, preto ho mám stále.

Tak by mohol priniesť konečne to povestné šťastie?

Posledné týždne hrám dobre, aj keď som prehrala. Určite je tam zlepšenie, možno hrám aj lepšie ako minulý rok. Možno keby tam bolo ešte viac sebavedomia a prišlo by aj to šťastie, tak sa to konečne zlomí.
Quote:
INTERVIEW: Schmiedlová to return to form has changed almost everything. She kept one thing

BRATISLAVA - In our Olympic team, which in a few hours and sets to fly to Rio de Janeiro, is one of the youngest. We are talking with Slovak tennis player Anna Karolína Schmiedlova (21), who received place in Slovak team with impressive results in the past year. Now stragle with her play. Before traveling to Brazil for Šport24.sk he revealed what all has changed to receive her form back. She changes all, only one thing remained.

Today you have the ceremonial swearing in of the President for the first time put on Olympic clothing. How do you feel in it?

I like it. It's quite interesting. Red is not my favorite color, but this is really slick.

When to travel to Brazil?

At 1. August

Brazil is for Slovaks an exotic coubtry. How you perceive this country?

I got to this country only the best memories. Last year I ended up here at the tournament in the final. Of course, the Olympics is something else and do not know what to expect.

You have very likely stress?

Not time now. I dont have high expectations of myself, now it is not running well. The Olympics will play great players, and if I win just one game, it will be a great success for me.


What is in your luggage for long journeys?

Most of are books. Now I read Three Comrades, but probably in Rio take some thrillers.

Rio de Janerio, it is also beautiful beaches and fun and crime and malicious virus Zika. Are not you afraid?

When I was there, I'm not unaware of these pitfalls. Then there was well organized and I think the Olympics will be the same. So I have no fear.

It has recently been at all successful. You lose a lot games in a row. You already know the cause of the crisis into which you got?

If I knew it, now would I change.

In such situations, a person really trying to change many things. What else have you changed you to the downturn finally got?

It was enough. I tried, for example, a few days not to play tennis, new coach- I returned to the old rocket, then again new one. I do not know, it was really up and down.

It might help, for example, such a banality as a change of clothes?

Hm? I'm not so superstitious.

But nevertheless a little superstitious are you. Do you have a lucky charm?

Yes, basically only one I did not change (laughs). I wear it around his neck. I love him. I started to wear it last year when I did well. Last year brought me luck. I actually never anything as long as this did not last my talisman, so I have it still.

So could finally bring the luck back?

Last weeks I play better, even though I lost. Certainly there is improvement and it could be, that I play better than last year. Maybe if there were even more confidence and the good fortune and so it finally could breaks.
Jul 20th, 2016 03:42 PM
Halloo
Re: Anna Karolina Schmiedlová

I'm actually surprised she won a set. Katka's been playing well lately. Maybe it's a sign that she's improving? Hope so! Still, the mental issues still seem to be there. Managed to break back in the 3rd, but when serving to stay in the match she failed. Hard to say, I didn't see the match.
Jul 20th, 2016 11:20 AM
kimli7
Re: Anna Karolina Schmiedlová

Jul 20th, 2016 11:16 AM
elba
Re: Anna Karolina Schmiedlová

Bastad
R2 AKS lost Sniakova 36 64 46.
Jul 18th, 2016 05:21 PM
Halloo
Re: Anna Karolina Schmiedlová

I'm glad she won, but she needs to start winning more matches. GL in the next round!
Jul 18th, 2016 02:30 PM
elba
Re: Anna Karolina Schmiedlová

Bastad

R1: (5)Schmiedlova d. (wc)Celik 61 63.

Cong.
Jul 18th, 2016 10:25 AM
Northstar
Re: Anna Karolina Schmiedlová

DREAM match with Swedish Queen then a likely meeting with Golubic
Jul 18th, 2016 09:28 AM
elba
Re: Anna Karolina Schmiedlová

Bastad

(5)Schmiedlova v (wc)Celik
Q v Q
(wc)Kulichkova v (SE)Golubic
Buyukakcay v (2)Errani

GL Anna Karolína.
Jul 16th, 2016 01:23 PM
elba
Re: Anna Karolina Schmiedlová

Quote:
Originally Posted by rucolo View Post
R1 loss is R1 loss. And Anna will fall hard in the ranking
No, loss and loss are different, ranking is now not important.
Jul 16th, 2016 12:36 PM
rucolo
Re: Anna Karolina Schmiedlová

The choke was even worse. Anna had a match point

http://www.tennisforum.com/12-genera...1-6-7-5-a.html

BTW I watched Anna at Versmold and I was shocked how passive she played

Quote:
Originally Posted by elba View Post
OK, but with chances to win, at beginning of year no chance to win.
R1 loss is R1 loss. And Anna will fall hard in the ranking
Jul 16th, 2016 04:37 AM
elba
Re: Anna Karolina Schmiedlová

Next Bastad.
Jul 16th, 2016 04:37 AM
elba
Re: Anna Karolina Schmiedlová

Quote:
Originally Posted by rucolo View Post
Bad loss in Bucharest R1 to Sasnovich

4-6 6-1 5-2 lead ! And lost 5-7 ! What a HUGE choke

And of course Sasnovich lost in the next round ...

Her slump is really epic. I have no words ...
OK, but with chances to win, at beginning of year no chance to win.
Jul 14th, 2016 09:46 PM
rucolo
Re: Anna Karolina Schmiedlová

Bad loss in Bucharest R1 to Sasnovich

4-6 6-1 5-2 lead ! And lost 5-7 ! What a HUGE choke

And of course Sasnovich lost in the next round ...

Her slump is really epic. I have no words ...
Jul 12th, 2016 05:19 AM
vodnar
Re: Anna Karolina Schmiedlová

If she could just be really pissed and want to disassembled everything...even that would help, but that will never happen.
Jul 11th, 2016 10:56 PM
Potapovushina
Re: Anna Karolina SchmiedlováThese losses from MP up/serving for the match are worrying, they indicate how low her confidence is atm... She must be pretty heartbroken, even though she's not a demonstrative girl and oesn't show much

I really think a break from competing, with some good old training blocks, would benefit her
This thread has more than 15 replies. Click here to review the whole thread.

Posting Rules  
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome