PDA

View Full Version : Hungarian invasion! :)| Király Pálma got WC to the MD!!!


libre83
Jun 12th, 2008, 08:43 AM
I love Budapest Grand Prix. Let's see, who will play here:

MD:

Ági (1st or 2nd seed)


Qual:

Nagy Kira
Arn Gréta

Future's tennis players:

hope in Király Pálma, Jani Réka, Filipovski Alexandra, Babos Timi, Nagy Judit, Susányi Zsófi, Székely Kata, Imre Yvett, Kiss Dóra, Mikó Zsófi, maybe come-back player Németh Virág... We'll see it...

Hakapeszi
Jun 20th, 2008, 04:44 AM
Melinda won't play. :(

Why not?

libre83
Jun 20th, 2008, 01:40 PM
I dunno that...:sad:

libre83
Jul 5th, 2008, 12:19 PM
So..

Ági will 1st seed, and BYE in the 1st Round
Nagy Kira and Arn Gréta is in MD
Király Pálma :hearts: and Marosi Katalin got WC to the MD

There are 5 Hungarians on the Qual. draw with WC... (Argyelán Csilla, Nagy Judit, Kiss Dóra, Imre Yvett, Borsányi Csilla)

:bounce:

prima donna
Jul 5th, 2008, 12:24 PM
So..

Ági will 1st seed, and BYE in the 1st RoundNagy Kira and Arn Gréta is in MD
Király Pálma :hearts: and Marosi Katalin got WC to the MD

There are 5 Hungarians on the Qual. draw with WC... (Argyelán Csilla, Nagy Judit, Kiss Dóra, Imre Yvett, Borsányi Csilla)

:bounce:
:banana:

libre83
Jul 6th, 2008, 10:20 AM
Qual. Draw

1st Round

(WC) Argyelán vs. Chvojkova (5) 26 36 :sad:
(WC) Kiss vs. Kambic 60 60 :D
(WC) Borsányi vs. Henke 36 16 :sad:
(WC) Imre vs. Tout 26 36 :sad:
(WC) Nagy vs. Kucova (2) 06 26 :sad:

Only Kiss Dóra survived the 1st Qual.Round...:(

2nd Round

(WC) Kiss vs. Karatantcheva (2) :scared:

libre83
Jul 6th, 2008, 10:23 AM
Hungarians on the Main Draw

1st Round

Szávay Ági (1) vs. BYE :hearts:
(WC) Marosi Katalin vs. Lapushchenkova :scared:
Arn Gréta vs. Benesova (4)
Nagy Kira vs. Safarova (5)
(WC) Király Pálma :kiss: :inlove: vs. A.L.Groenefeld

2nd Round

Szávay Ági (1) vs. Klepac or Q/LL