PDA

View Full Version : FWTT SURVIVOR: WINNER OF 4th INDV IMMUNITY CHALLENGE AND DEADLINE FOR VOTE


jacs
May 19th, 2002, 09:19 AM
2002 FWTT SURVIVOR EXHIBITION

4th INDIVIDUAL IMMUNITY


"What Song Am I Singing"
http://www.jessicaalba.net/pics/alba984.jpg


Good Day!

This is the FOURTH Immunity Challenge after the merge.

The task for this week is quite interesting actually.

I have translated TEN popular english songs (or at least the chorus) into filipino. Your task is to guess what the name of the song is.

SOME OF MY TRANSLATIONS MAYBE LITERAL and not SEMANTICAL.

I will reveal one word in the song so that you guys can have a clue of what the song is.

You will then give me the TITLE OF THE SONG and the NAME OF THE ARTIST who sang it. IF ONLY ONE OF THIS ARE GIVEN THEN THE ANSWER WILL NOT BE ACCEPTED.


THE PLAYER WHO gets the most number of correct answers WILL GAIN IMMUNITY FOR THIS WEEK.

[SIZE=5]
HERE ARE THE SONGS

*CLUE WORDS ARE IN CAPS

1.

Ako ay alipin para sa iyo
Hindi ko mahawakan it, Hindi ko ma-CONTROL ito
Ako ay alipin para sa iyo
Hindi ko ikakaila ito, Hindi ko sinusubukan itago ito2.

Wag ka magsalita
Alam ko ang Sinasabi mo
So puwede, tigil na EXPLAINING
Wag mo sabihin sa akin kasi masakit
Wag ka magsalita
Alam ko ang mga iniisip mo
Hindi ko kailangan ang iyong mga paliwanag
Wag mo sabihin sa akin kasi masakit


3.

sa braso ng isang anghel
lumipad papaalis dito
mula sa madilim, malamig na kuwarto ng hotel na ito
at ang walang katapusan mong kinakakatakutan
ikaw ay hinila mula sa kaguluhan
ng iyong matahimik na REVERIE
ikaw ay nasa braso ng isang anghel
sana maramdaman mo ang kaginhawaan diyan


4.

Alam mo ba ang pakiramdam para sa isang batang babae?
Alam mo ba ang pakiramdaman sa mundo na ito para sa isang batang babae?

buhok na TWIRLS sa dulo ng daliri na mahinhin, sanggol
mga kamay na namamahinga sa JUTTING na labi, humihinig ng tawad.

Sakit na hindi dapat nakikita
at luha na bumabagsak na walang nakakaalam
kung ikay sumusubok ng matindi na maging pinakamagaling
puwede ka bang mas kaunti?


5.

Ang tsaa ko ay naging malamig na, Ako ay nagtataka bakit bumagon pa ako mula sa kama
Ang umagang ulan-ulap ay nasa may bintana ko, at hindi ako makakakita
at kung makakikita man ako, ito lahat ay GREY, ngunit ang litrato mo sa aking dingding
ito ay nagpapatanda sa akin na hindi pala ganon ka-sama, hindi pala ganon ka-sama.


6.

umalis ka sa aking bibig
umali ka sa aking ulo
umalis ka sa aking pag-iisip
tumigil ka sa paglalagay ng mga salita sa aking bibig
umalis ka sa aking bibig
ikaw ay NOTHING kungdi gulo
umalis ka sa buhay ko
umalis ka sa akin
alis sa akin
alis sa akin
alis sa akin, kasinungalingan
kasinungalingan, kasinungalingan, kasinungalingan


7.

Sa mga lugar na walang makakita
lahat ng iyong mga damdamin napakalalim sa loob (lalim sa loob)
doon ko na REALIZE
na ang panghambang-buhay ay nasa iyong mata
sa sandaling nakita kita umiyak.

8.

dahil ika'y
Nasa lahat para sa akin
at kung
Isinasara ko ang aking mga mata
Ikaw ang aking nakikita
Ikaw ang lahat ng alam ko
na nagpapaniwala sa akin
hindi ako nag-iisa
WHOA WHOA
hindi ako nag-iisa


9.

ako ay totoo, kung ano makita mo, iyon makukuha mo
ano ba sinusubukan mong gawin sa akin?
gusto mong sabihin na akin ka
maging kasama ka ALL THE TIME
ikaw ay sobrang nahuhulog sa pagibig
sabihin mong hindi ka makukuha ng sapat
sinasabi mo sa lahat ng mga kaibigan mo


10.

Isang pagkakamali lang ang kailangan
at ang buhay mo ay naging di-tapos
maglakad ka papalayo, kasi binibiyak mo ang batang babae
ito ay isang DRAG
alam kong mahirap
ngunit pinupunit mo siyang magkalayo
maglakad kang papalayo, kasi binibiyak mo ang batang babae
binibiyak mo ang batang babae
binibiyak mo ang batang babae
ang batang babae
TIEBREAK! please answer this as there may be ties.

This time this is a stanza, not the chorus and NO CLUES. if there are ties, then the person who gets this will win immunity.

Hoy kamusta ka na? Oo, Ok lang ako (ano?)
Huli kita nakita, Napakatagal na panahon na (mahaba, batang lalake!)
Huwag kang ngumiti sa akin, tangalin mo yang itsura sa mukha mo (Psss)
Kung puwede huwag kang mag-inarte, Tumigil ka na sa pag-pa-plastic (oh, sure!)
Alam kong hindi mo ako gusto and ito ay maliwanag na ipinahiwatig mo
ako ay palagi mong pinaguusapan, base sa aking mga nadinig
palagi mo akong pinabababa kung akala mo kaya mo
gusto ko malaman mo na ako ay maayos lang


:)

__________________________________________________ _______


PLEASE, PLEASE, PLEASE! TO AVOID MY PM BOX nor my YAHOO!ACCOUNT EXPLODING AGAIN, I WILL RECOMMEND, NO, I COMMAND YOU TO EMAIL ME THE ANSWERS AT bitter_jacs@hotmail.com


FORMAT of the EMAIL

SUBJECT LINE: FWTT SURVIVOR IMMUNITY: What Song

PLAYER NAME:

Answer: TITLE OF THE SONG
NAME of the ARTIST WHO SANG IT
DEADLINE: WEDNESDAY 12PM GMT

QUESTIONS, POST THEM HERE.

GOD BLESS!

paul_masterton
May 19th, 2002, 02:23 PM
omg that is f*c*i*g impossible!!!!


Paul

jacs
May 19th, 2002, 03:43 PM
no, paul it ain't impossible ... if you just get some of ithe words in thenyou would probably get it ...

Joseosu19
May 19th, 2002, 05:24 PM
Are these songs that your sure everyone has heard?

jacs
May 20th, 2002, 05:33 AM
absolutely ... unless you dont listen to BR...., SAR..., MADO.... .;)

jacs
May 21st, 2002, 03:56 AM
actually this is easier than the last one ...

jacs
May 21st, 2002, 04:13 PM
come on guys .. just try it ...

jacs
May 22nd, 2002, 03:55 PM
you know you could have asked someone to translate some of the words for you ... but we do have a winner this week ...

but first ... the answers!

1.

Ako ay alipin para sa iyo
Hindi ko mahawakan it, Hindi ko ma-CONTROL ito
Ako ay alipin para sa iyo
Hindi ko ikakaila ito, Hindi ko sinusubukan itago ito


I'm a slave for you
I cannot hold it, I cannot control it
I'm a slave for you
I won't deny it, I'm not trying to hide it

I'M A SLAVE FOR YOU BY BRITNEY SPEARS
2.

Wag ka magsalita
Alam ko ang Sinasabi mo
So puwede, tigil na EXPLAINING
Wag mo sabihin sa akin kasi masakit
Wag ka magsalita
Alam ko ang mga iniisip mo
Hindi ko kailangan ang iyong mga paliwanag
Wag mo sabihin sa akin kasi masakit


Don't speak
I know just what you're saying
So please stop explaining
Don't tell me 'cause it hurts
Don't speak
I know what you're thinking
I don't need your reasons
Don't tell me 'cause it hurts

DONT SPEAK BY NO DOUBT


3.

sa braso ng isang anghel
lumipad papaalis dito
mula sa madilim, malamig na kuwarto ng hotel na ito
at ang walang katapusan mong kinakakatakutan
ikaw ay hinila mula sa kaguluhan
ng iyong matahimik na REVERIE
ikaw ay nasa braso ng isang anghel
sana maramdaman mo ang kaginhawaan diyan


in the arms of an angel
fly away from here
from this dark cold hotel room
and the endlessness that you fear
you are pulled from the wreckage
of your silent reverie
you're in the arms of the angel
may you find some comfort there

ANGEL BYSARAH MCLACHLAN

4.

Alam mo ba ang pakiramdam para sa isang batang babae?
Alam mo ba ang pakiramdaman sa mundo na ito para sa isang batang babae?

buhok na TWIRLS sa dulo ng daliri na mahinhin, sanggol
mga kamay na namamahinga sa JUTTING na labi, humihinig ng tawad.

Sakit na hindi dapat nakikita
at luha na bumabagsak na walang nakakaalam
kung ikay sumusubok ng matindi na maging pinakamagaling
puwede ka bang mas kaunti?

Do you know what it feels like for a girl
Do you know what it feels like in this world
For a girl

Hair that twirls on finger tips so gently, baby
Hands that rest on jutting hips repenting

Hurt that's not supposed to show
And tears that fall when no one knows
When you're trying hard to be your best
Could you be a little less

DO YOU KNOW, HOW IT FEELS LIKE FOR A GIRL BY MADONNA

5.

Ang tsaa ko ay naging malamig na, Ako ay nagtataka bakit bumagon pa ako mula sa kama
Ang umagang ulan-ulap ay nasa may bintana ko, at hindi ako makakakita
at kung makakikita man ako, ito lahat ay GREY, ngunit ang litrato mo sa aking dingding
ito ay nagpapatanda sa akin na hindi pala ganon ka-sama, hindi pala ganon ka-sama.

My tea's gone cold,I'm wondering why I got out of bed at all
the morning rain clouds up my window and I can't see at all
And even if I could it'd all be grey, but your picture on my wall
it reminds me that it's not so bad, it's not so bad

STAN BY EMINEM

OR

THANK YOU BY DIDO


6.

umalis ka sa aking bibig
umali ka sa aking ulo
umalis ka sa aking pag-iisip
tumigil ka sa paglalagay ng mga salita sa aking bibig
umalis ka sa aking bibig
ikaw ay NOTHING kungdi gulo
umalis ka sa buhay ko
umalis ka sa akin
alis sa akin
alis sa akin
alis sa akin, kasinungalingan
kasinungalingan, kasinungalingan, kasinungalingan

Get outta my mouth
Get outta my head
Get outta my mind
Stop puttin' words in my head
Get outta my mouth
You're nothing but trouble
Get outta my life
Get out of me
Out of me (out of me)
Out of me
Out of me lie
Lie lie lie lie

DEAR LIE BY TLC7.

Sa mga lugar na walang makakita
lahat ng iyong mga damdamin napakalalim sa loob (lalim sa loob)
doon ko na REALIZE
na ang panghambang-buhay ay nasa iyong mata
sa sandaling nakita kita umiyak.

In places no one would find
All your feelings so deep inside (deep inside)
It was then that I realized
That forever was in your eyes
The moment I saw you cry

CRY BY MANDY MOORE


8.

dahil ika'y
Nasa lahat para sa akin
at kung
Isinasara ko ang aking mga mata
Ikaw ang aking nakikita
Ikaw ang lahat ng alam ko
na nagpapaniwala sa akin
hindi ako nag-iisa
WHOA WHOA
hindi ako nag-iisa

'Cause you're
Everywhere to me
And when
I close my eyes
It's you I see
You're everything I know
That makes me believe
I'm not alone
Whoa whoa
I'm not alone

EVERYWHERE BY MICHELLE BRANCH

9.

ako ay totoo, kung ano makita mo, iyon makukuha mo
ano ba sinusubukan mong gawin sa akin?
gusto mong sabihin na akin ka
maging kasama ka ALL THE TIME
ikaw ay sobrang nahuhulog sa pagibig
sabihin mong hindi ka makukuha ng sapat
sinasabi mo sa lahat ng mga kaibigan mo

I'M REAL, WHAT YOU GET IS WHAT YOU SEE
WHAT YOU TRYING TO DO TO ME
YOU WANT TO SAY YOUR MINE
BE WITH ME ALL THE TIME
YOU'RE FALLING SO IN LOVE
SAY YOU JUST CAN'T GET ENOUGH
YOU'RE TELLING ALL YOUR FRIENDS

I'M REAL BY JENNIFER LOPEZ

10.

Isang pagkakamali lang ang kailangan
at ang buhay mo ay naging di-tapos
maglakad ka papalayo, kasi binibiyak mo ang batang babae
ito ay isang DRAG
alam kong mahirap
ngunit pinupunit mo siyang magkalayo
maglakad kang papalayo, kasi binibiyak mo ang batang babae
binibiyak mo ang batang babae
binibiyak mo ang batang babae
ang batang babae

One mistake's all it takes
And your life has come undone
Walk away cause you're breaking up the girl
It's a drag
I know it's hard
But you're tearing her apart
Walk away cause you're breaking up the girl
You're breaking up the girl
You're breaking up the girl
The girl

BREAKING UP THE GIRL BY GARBAGE


TIEBREAK!


Hoy kamusta ka na? Oo, Ok lang ako (ano?)
Huli kita nakita, Napakatagal na panahon na (mahaba, batang lalake!)
Huwag kang ngumiti sa akin, tangalin mo yang itsura sa mukha mo (Psss)
Kung puwede huwag kang mag-inarte, Tumigil ka na sa pag-pa-plastic (oh, sure!)
Alam kong hindi mo ako gusto and ito ay maliwanag na ipinahiwatig mo
ako ay palagi mong pinaguusapan, base sa aking mga nadinig
palagi mo akong pinabababa kung akala mo kaya mo
gusto ko malaman mo na ako ay maayos lang

Hey how ya doin', yeah I'm doin' mighty fine (Like, wha?)
Last time I seen ya, it's been a long time (Long, boy!)
Stop smilin' at me, get that look off your face (Pssss)
Please don't even front, stop bein' so fake (Oh, sure!)
I know you do not like me and you made it very clear
You're always talkin' about me from what I hear
Always put me down when you thought that you could
I want you to know that I'm doin' so good

SO GOOD BY DESTINY'S CHILD

jacs
May 22nd, 2002, 03:59 PM
AND THE WINNER OF THIS WEEKS IMMUNITY ....


:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
::
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:TIFF!


HERE IS TIFF'S EMAIL

Tiffani Eggert


1. I'm a Slave for You- Britney Spears
2. Don't Speak- No Doubt
3. ?
4. ?
5. ?
6.WITH TWO CORRECT ANSWERS ... TIFF WINS IMMUNITY

jacs
May 22nd, 2002, 04:01 PM
DEADLINE FOR THE VOTW AS USUAL IS FRIDAY 12PM GMT

YOU CANNOT VOTE FOR TIFF THIS WEEK

PLEAE USE SAME FORMAT ... VOTE FOR TWO PEOPLE

Monica_Rules
May 22nd, 2002, 04:02 PM
Well Done Tiff.

Can we send in this weeks votes now?

jacs
May 22nd, 2002, 04:05 PM
yes you can :)

paul_masterton
May 22nd, 2002, 06:22 PM
OK UNFAIR!!

Angel and Cry were never released in Britain!!!

How could we guess those?!

Also, who are we supposed to ask to translate? i dont have a filipino in my family funnily enough.

Paul

jacs
May 23rd, 2002, 06:42 AM
paul,

1. that still leaves about 8 more questions to answer/songs

2. there are filipinos besides me in this board you know ...

paul_masterton
May 23rd, 2002, 06:15 PM
lol, jacs i HONESTLY didn't knwo there aer other filipino's on teh board - who are they?

jacs
May 24th, 2002, 02:24 AM
lol, paul ... check the filipinos in here plez thread in non-tennis ... i think that is a hint for the remianing survivors fo the upcoming immunities ;)

Monica_Rules
May 24th, 2002, 10:42 AM
When is the vote result out?