PDA

View Full Version : Interesting . . . (in dutch and ENGLISH now)


fleemke³
Sep 11th, 2003, 02:31 PM
Well it's in Dutch but maybe I'll translate it later. It's a reaction from a newspaper on the denials from Lei (he didn't insinuated anything blablabla)

Recht van antwoord Lei Clijsters

Met verbazing nam ik kennis van uw artikel op 10 september 2003, blz. 1, met als titel: 'Open oorlog tussen Clijsters en Henin'.
Ik ontken formeel de in het artikel beweerde uitlatingen over J. Henin gedaan te hebben (of krantenredacties geseind te hebben) in verband met vermeend dopinggebruik. Evenmin heb ik daar ooit insinuaties over gedaan, zodat het artikel totaal ten onrechte meldt "dat de ene de andere probeerde te nekken met insinuaties over doping'
In de door u aangehaalde citaten uit Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad is door mij nooit enige uitspraak gemaakt over dopinggebruik door Justine.
Justine en Kim hebben een goede verstandhouding en ik betreur het dat de pers vaak op het tegenovrgestelde aangestuurd lijkt te worden.
Lei Clijsters

Soit wat mij meer verbaasde is de reactie van de sportredactie hierop:

Naschrift
De publicatie van dit r.v.a is het wettelijke recht van de heer Clijsters maar impiceert niet dat de berichtgeving van De Morgen onjuist was.
De feiten. U belde ondergetekende gisteren furieus op met de mededling dat u nooit tegen mij of tegen een andere journalist zou hebben gezegd dat Henin mogelijk doping zou gebruiken. Laat ik u ons telefoongesprek van maandag 25 augustus in herinnering brengen.
U delde mee dat De Morgen voortaan geen nterviews meer zou krijgen met Kim of iemand van haar entourage, aangezien u boos was om een column. U voegde daaraan toe: "Dat er geruchten gaan dat Justine Henin op RG gepakt zou zijn op het gebruik van dopinggebruik, maar dat dit onder tafel is geveegd, daarover lezen we niks he".
Gisteren ontkende u dat ooit gezegd te hebben. "Ik heb enkel gezegd dat ik gehoord had dat Els Callens had gehoord dat Justine Henin op RG betrapt was op doping." Ik kan me niet heinneren in dat eerste gesprek de naam Callens gehoord te hebben. Maar veel verschil maakt het uiteindelijk niet: het ging er De Morgen om wie als eerste het gerucht in de pers begon te verspreiden. U dus, niet Els Callens.
Een gerucht waardeze krant overigens niets mee deed, wegens gebrek aan bewijzen. Blijkbaar had u er nochtans op gerekend. Een paar dagen later verschenen de eerste insinuaties in andere dagbladen. Eerst door uzelf, zij het subtiel (daarom citeerde De Morgen u ook letterlijk), daarna oud-tennisser Dewulf en de coach van -jawel- Els Callens, beiden al concreter.
De reactie van Carlos R., coach van Henin, spreekt boekdelen:"Het is steeds dezelfde die aan de bron van dit soort verhalen ligt." Iedereen weet dat hij het niet over Els Callens heeft

Peter Goris, redactionele leiding
De Morgen Sport

Ik ga niet zeggen dat de pers het niet opgeblazen heeft he maar ze hebben wel iet nodig om op te blazen he ... Deze krant (normaal niet mijn favoriete krant ma kom) heeft een reputatie hoog te houden en ik denk niet dat ze zomaar zonder reden deze info zouden geven ...

Mercury Rising
Sep 11th, 2003, 02:35 PM
Wow :eek: , die kerel is nog erger dan ik dacht.

Nemesis
Sep 11th, 2003, 05:01 PM
I hated Lei long before this accident, but now I LOATHE him more than any one in the tennis world.

I didn't react on his comments before, because I thought it was just blown out of proportion. I was really mad at Filip & Els' coach. The thing I found really strange is that it were those 2 that were interviewed to answer questions about Lei's quotes. Filip, slight possibility, but Els' coach? Where did he come from? Did he go to the press to blackmail Ju?

Now I hear that it was Els that heard a rumour about Justine being positive at RG, I think this might be all a small "conspiracy" from Lei. Why did Lei say that rumour to "The Morgen"? There was a column attacking Kim. I read it. It was REALLY harsh. But why bring Justine in a bad spotlight? And the day after the insinuation interview. Was it a counter attack to the bad column? But Justine has nothing to do with it.

Lei is playing a very sly game: he insinuated (the way he put it, an accusation of doping would have come after it), but he didn't say the word so he's not to blame. The press jumped on it, they interviewed Filip & Mark who responded on the press' questions (they are not to blame, the press made something up from Lei's words). Of course Justine & Carlos react angry. Justine played it smart, they might have hoped that she said something stupid like Carlos but she didn't. Filip gives Justine her excuse, but counter attacks Carlos.

Result: Justine's and Carlos' reputation is damaged, the Clijsters and Els' camp cover up with bad journalism. This might be all far fetched, but the article of Fleemke really gives it a certain "je ne sais pas" of credibility.

F*CK YOU LEI!!! :fiery: :mad: :fiery: :mad: :( :shout:

* Old Humo interview: said bad things about Justine and puts annoying sponser through to Justine. Really friendly :rolleyes:
* Roland Garros: brings up the ice-queen-Justine-that-doesn't-give-a-sh*t-about-her-family-except-for-her-dead-mom-image and says the Masters is MUCH more important than a GS. Yeah I can feel the love :o
* Kim at #1: the number one spot is worth 10 grand slams. Hint, hint, to who should become the sportswoman of the year? :tape:
* US Open: doping insinuations + spreading the unknown rumour about the RG case to defend Kim :devil:

Wij hebben een goede relatie met Justine en de mensen rond haar en behandelen elkaar respectvol. Dus waarom zou ik dan zo iemand veroordelen? Tuurlijk ben ik ontgoocheld als Kim verliest, tegen eender wie trouwens. Maar ik heb dan wel de fairplay -en Kim ook- om de ander dan proficiat te wensen met de overwinning. Big B*llsh*t :fiery: I'm really flaming of anger now.

fleemke³
Sep 11th, 2003, 07:12 PM
Didn't wont to make you even more angry Nemesis :sad: :kiss:

Well I didn't dare to post this in GM but I do think it was worth it to post it in here ...

Nemesis
Sep 11th, 2003, 07:47 PM
Oh, ik vind het net goed dat je dit gepost hebt. Zo krijg ik wat meer inzicht in de wanpraktijken van meneer Clijsters :rolleyes: (en de bescerming voor zijn heilige dochter over wie niets slechts mag geschreven worden). Hij beschuldigt Justine van doping na 2 verloren Slam finales, hij beschuldigt Venus van faken na Kim's verloren Wimbledon halve finale en ovr Serena zal hij ook wel iets gezegd hebben. Dat ze niet meedoen omwille van de verstrengde dopingscontroles? Of was hij dat niet :confused:

Wel, Lei is al fout geweest bij Venus, dus hij zal ook wel superfout zitten bij Justine. Echt een ziekelijk, zielig ventje. Kim moet hem echt wel eens de les spellen. Hij is haar reputatie aan het schenden. In Duitsland hebben ze het geval al getransformeerd tot een beschuldiging door Kim ipv Lei. En de volgende tornooien zijn in Duitsland :unsure: :rolleyes:

Toen ik in de boekskes aan het bladeren was in de kapper, heb ik in de Flair (of iets wat daar op trekt ;) ) een artikel gelezen waarbij allerlei voorspellingen stonden van waarzeggers en andere kwakzalvers. Ze zeiden dat Kim problemen/ruzie ging krijgen met Lei, maar dat ze toch goed overeen gingen blijven komen. Mischien is dit dat geval. En ze zeiden ook dat Kim op het einde van het jaar licht gewond zou geraken. Ze voorspelden grote successen voor Justine en een heel gelukkig leven :cool:

pigam
Sep 11th, 2003, 08:41 PM
I tried to do my best, because I also thought it's worth reading, I hope I didn't make too many errors ;)"Recht van Antwoord Lei Clijsters" (some sort of open letter to a newpaper)
With astonishment, I took note of your article published on september,10 2003, page 1, titled: "Open War between Clijsters and Henin".
I deny formally to have said those things quoted in the article about J. Henin (nor have I 'tipped off' any newspaper editorial offices) in relation to alleged doping. Just as little as I have ever insinuated on these matters, which makes that the article mistakenly reports that " one is trying to finish the other by doping insinuations"
In the insinuations you are quoting from "het laatste nieuws" en "het nieuwsblad" I have never stated anything about doping by Justine.
Justine and Kim have a good relationship and I regret the fact the press is often trying to steer towards the opposite.

Lei Clijsters
Reaction of the sports editor:
The publication of this "recht van antwoord" is the legal right of Mr. Clijsters, but doesn't imply the coverage in 'de Morgen' (=newspaper) is false.
The facts. Yesterday, You furiously called undersigned with the announcement that You never told me nor any other journalist that Henin could possibly have been taking doping.
Allow me to remind you our telephone call from Monday, august, 25.
You informed us on the fact that "de morgen" wouldn't get any interviews from Kim nor her entourage in the future, because You were angry due to a column (published in 'de Morgen'). You added: "That there are rumours Henin was caught for doping during the French Open, but that this was 'swept under the table', we don't read anything about that, now, do we?"
Yesterday you denied the fact you ever said such thing. "I only said that I heard that Els Callens had heard that Justine was caught for doping during Roland Garros". I don't recall the name 'Callens' was ever mentioned in our telephone call. But at the end of the day, the difference doesn't really matter: The point is we (de morgen) are talking about who was the first to spread those rumours to the press. Apparently, it was not You then, but Els Callens.
A rumour this paper didn't report about because of lack of evidence. Apparently You thought it would... A few days later, the first insinuations were published in other papers. First insinuations done by Yourself (all be it subtly, that’s why ‘de Morgen’ quoted you literally), afterwards Filip Dewulf and –oh yes- Els Callens’ coach, both of them already a bit more specific.
The reaction of Henin’s coach, C. Rodriguéz, says it all. “It’s always the same person who’s at the source of these kind of stories” Everyone knows he’s not talking about Els Callens.

Peter Goris, editorial manager
‘de Morgen Sport’

caseyl45
Sep 11th, 2003, 09:04 PM
This story just keeps getting stranger and stranger, doesn't it? I think it's about time Els Callens, who I thought was a friend of Justine's, steps up and gives her take on all of this, because if her coach and Lei Clijsters are exaggerating her role in these accusations, then her name is being dragged through the mud, too.

cynicole
Sep 11th, 2003, 09:45 PM
I tried to do my best, because I also thought it's worth reading, I hope I didn't make too many errors ;)

[...snip...]

Reaction of the sports editor:
The publication of this "recht van antwoord" is the legal right of Mr. Clijsters, but doesn't imply the coverage in 'de Morgen' (=newspaper) is false.
The facts. Yesterday, You furiously called undersigned with the announcement that You never told me nor any other journalist that Henin could possibly have been taking doping.
Allow me to remind you our telephone call from Monday, august, 25.
You informed us on the fact that "de morgen" wouldn't get any interviews from Kim nor her entourage in the future, because You were angry due to a column (published in 'de Morgen'). You added: "That there are rumours Henin was caught for doping during the French Open, but that this was 'swept under the table', we don't read anything about that, now, do we?"
Yesterday you denied the fact you ever said such thing. "I only said that I heard that Els Callens had heard that Justine was caught for doping during Roland Garros". I don't recall the name 'Callens' was ever mentioned in our telephone call. But at the end of the day, the difference doesn't really matter: The point is we (de morgen) are talking about who was the first to spread those rumours to the press. Apparently, it was not You then, but Els Callens.
A rumour this paper didn't report about because of lack of evidence. Apparently You thought it would... A few days later, the first insinuations were published in other papers. First insinuations done by Yourself (all be it subtly, that’s why ‘de Morgen’ quoted you literally), afterwards Filip Dewulf and –oh yes- Els Callens’ coach, both of them already a bit more specific.
The reaction of Henin’s coach, C. Rodriguéz, says it all. “It’s always the same person who’s at the source of these kind of stories” Everyone knows he’s not talking about Els Callens.

Peter Goris, editorial manager
‘de Morgen Sport’


Lei Clijsters is one f*cked up dude!

He makes everything that comes out of Richard Williams's mouth sound like a Disney storybook.

Not only does Lei f*cking Clijsters make Justine and Kim and their respective company look bad but he also has to drag Els Callens into it as well.

In the words of Greg Rusedski, "Well done, well done, well done!"


Makes you wonder about Kim's trip to Australia. Seems fairly well planned by Kim's manager (*cough* Lei). She's off where the Belgian press can't bother her.

Martian KC
Sep 11th, 2003, 10:53 PM
This is just a sad case of jealousy to the max. You should post it in gm, so everyone can get the full details on this matter.

Juju_fan
Sep 11th, 2003, 11:02 PM
Is it really worth making it a worldwide fight?

Dizzy Miss Lizzy
Sep 12th, 2003, 08:40 AM
Yesterday you denied the fact you ever said such thing. "I only said that I heard that Els Callens had heard that Justine was caught for doping during Roland Garros"

And i heard that my neighbour had heard that her brother-in-law had heard that his aunt had heard that Osama Bin Laden was sitting on the grand place in Brussels yesterday. :rolleyes:

pigam
Sep 12th, 2003, 08:47 AM
And i heard that my neighbour had heard that her brother-in-law had heard that his aunt had heard that Osama Bin Laden was sitting on the grand place in Brussels yesterday. :rolleyes:
That's exactly what I was thinking. :)
That's also why at that time 'de Morgen' (like any other quality newspaper wouldn't either) didn't report these insinuations ...
But, when you come to think about it... if this is really true !! If there really was such telephonecall from Lei!! OMG that's just so sad and so disrespectfull... I'm normally not the guy to jump into conclusions (really, I'm not ;) ) but now I lost every respet for him (not for Kim).

fleemke³
Sep 12th, 2003, 10:17 AM
Well somebody may post it :) I'm not going to lol because I will be dead before ending the last sentence ;)

I thought of posting it in GM but ... anybody go ahead ;) (not everybody he :p)

Juju_fan
Sep 12th, 2003, 10:47 AM
I posted an article about that from Le Soir newspaper (I translated it in English)

greg²
Sep 12th, 2003, 08:11 PM
kim licht gewond op het einde van het jaar... uitgegleden in de sauna van Lleyton zijn nieuwe stulpje :rolleyes:

pigam
Sep 15th, 2003, 09:35 AM
Wat is dit hier?.....een orgie onder de justine freaks.
Komen jullie klaar als jullie al die onzin kunnen posten?

Would you PLEASE STOP posting in Dutch!! Thank you. And stay out of this Justine-fan area, coz clearly you arn't a Justine-fan.
You are definately one of the most stupid posters on this board. Please continue to poison GM with you're lame posts, but how low can you get by posting here and ruining a thread that tells the truth (but apparently you can't take it...)

I hope you will learn how to come in the near future, so that you can ventilate some of your frustrations that way.
Now could you please please please please please put me on ignore, thank you :)

fleemke³
Sep 15th, 2003, 10:11 AM
Pigam just report the message :) and ignore it :D

greg²
Sep 15th, 2003, 12:56 PM
Wat is dit hier?.....een orgie onder de justine freaks.

Komen jullie klaar als jullie al die onzin kunnen posten?

:angel: at least we have a reason to have an orgy cause Justine won two majors this year, three Tier I's and some tier II's (Clijsters beat Justine in the final of a tier III... Oh no, Justine gave up due to an injury :devil: )

Lady
Sep 15th, 2003, 07:54 PM
"lol" @ greg

Yeah!! We have smth to celebrate, don't we? :bounce:

fleemke³
Sep 16th, 2003, 09:32 AM
:cool: We do :aparty: :dance: :yippee: :woohoo:

Martian KC
Sep 16th, 2003, 06:02 PM
LMAO@greg! I have a feeling toontje is going to stalk everyone of us on the board.

*JR*
Sep 25th, 2003, 08:17 AM
Didn't wont to make you even more angry Nemesis :sad: :kiss:

Well I didn't dare to post this in GM but I do think it was worth it to post it in here ...
Don't matter, us CIA types monitor world internet traffic anyway! :devil: IF Els let herself get used in this, it's a darn shame. :( And I hope it will cause Flipper to avoid getting too close to the Clijsters Clan in the future. ;)

fleemke³
Sep 25th, 2003, 11:58 AM
Kirsten is already close with the Clijsters ;)

btw I didn't said it last week (forgot it :o) but I read it in the paper 'De Morgen' today so I'll post it anyway :)

On the forum of KC her official site are topics removed where fans and non-fans were reacting on the accusations of Lei and others. People were even "threated" to get banned if they continue :o:o Ok in some topics people go to far but the topics I know that were removed were very 'clean'. No critics allowed by the Clijsters-clan;)

Fedcup
Sep 28th, 2003, 09:37 AM
Oh, ik vind het net goed dat je dit gepost hebt. Zo krijg ik wat meer inzicht in de wanpraktijken van meneer Clijsters :rolleyes: (en de bescerming voor zijn heilige dochter over wie niets slechts mag geschreven worden). Hij beschuldigt Justine van doping na 2 verloren Slam finales, hij beschuldigt Venus van faken na Kim's verloren Wimbledon halve finale en ovr Serena zal hij ook wel iets gezegd hebben. Dat ze niet meedoen omwille van de verstrengde dopingscontroles? Of was hij dat niet :confused:

Wel, Lei is al fout geweest bij Venus, dus hij zal ook wel superfout zitten bij Justine. Echt een ziekelijk, zielig ventje. Kim moet hem echt wel eens de les spellen. Hij is haar reputatie aan het schenden. In Duitsland hebben ze het geval al getransformeerd tot een beschuldiging door Kim ipv Lei. En de volgende tornooien zijn in Duitsland :unsure: :rolleyes:

Toen ik in de boekskes aan het bladeren was in de kapper, heb ik in de Flair (of iets wat daar op trekt ;) ) een artikel gelezen waarbij allerlei voorspellingen stonden van waarzeggers en andere kwakzalvers. Ze zeiden dat Kim problemen/ruzie ging krijgen met Lei, maar dat ze toch goed overeen gingen blijven komen. Mischien is dit dat geval. En ze zeiden ook dat Kim op het einde van het jaar licht gewond zou geraken. Ze voorspelden grote successen voor Justine en een heel gelukkig leven :cool:

Ongelooflijk :eek: :eek: :eek:
Ik geloof nie in zo'n boekskes en voorspelling maar das nu toch wel ongelooflijk straf

E. Blackadder
Sep 28th, 2003, 09:52 AM
Foir once and for all, the dude that gave comments isn't even Els Callens' coach, he's just someone she works with on the physical part when she's in Belgium. Her coach is Jos Geerinck, not the dude mentioned in all the articles :fiery:

katrientje
Sep 28th, 2003, 10:55 AM
Foir once and for all, the dude that gave comments isn't even Els Callens' coach, he's just someone she works with on the physical part when she's in Belgium. Her coach is Jos Geerinck, not the dude mentioned in all the articles :fiery:

Thanks for clearing it out Rhytmboy!
Thanx everyone for posting.
This is such a horrible story, the comments really hurted me as a justine-fan